Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Lees daarom deze verklaring zorgvuldig door, aangezien die betrekking heeft op hoe we met elkaar omgaan.

We verzekeren dat we je privacy respecteren overeenkomstig de nieuwste algemene EU-vereisten voor privacybescherming (AVG) ingegaan per 25 mei 2018.

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Beter de baas te Veenendaal, Nederland. De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site en alle andere sites en producten van Beter de baas, waarvan sommige (maar niet alle) worden vermeld.

Voor het doel van deze overeenkomst en voor het gebruiksgemak zal elke verwijzing naar ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘Bedrijf’ een verwijzing zijn naar Beter de baas en elke verwijzing naar de ‘Website’ verwijst naar alle websites die eigendom zijn van het Bedrijf, hun respectievelijke diensten / producten en hun werknemers en aangesloten organisaties.

De Website omvat, maar is niet beperkt tot Beterdebaas.nl en Bespaaroptijd.nl.

Door de Website en de eigendommen van het Bedrijf te bezoeken, erken en aanvaard je de voorwaarden van deze privacyverklaring voor alle eigendommen van het Bedrijf.

Jouw gebruik van de Website van het Bedrijf nadat eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd, houdt in dat je de wijzigingen accepteert. Daarom raden we je aan om de bepalingen en voorwaarden hierin regelmatig te raadplegen.

We hebben enkele fundamentele principes:

  • We verzamelen geen actief gevoelige informatie over je, waaronder informatie over je gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid of criminele geschiedenis. We zullen stappen ondernemen om gevoelige informatie die we ontvangen op gepaste wijze te beschermen.
  • We delen je persoonlijke gegevens met niemand anders dan om te voldoen aan de wet, onze producten te ontwikkelen of onze rechten te beschermen.
  • We slaan geen persoonlijke gegevens op onze servers op, tenzij dit vereist is voor de lopende werking en levering van onze services aan jou.
  • We slaan persoonlijke gegevens alleen op, zolang we een reden hebben om die te bewaren.
  • In onze e-mailberichten geven we je expliciete opties om geen individuele berichten te ontvangen waarin je niet geïnteresseerd bent. We geven je ook de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven voor e-mailcommunicatie via de link waarmee je je afmeldt onderaan elk van onze e-mails.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Zoals de meeste websitebeheerders verzamelen we (via de Website) niet persoonlijke gegevens van het type dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals browsertype, taalvoorkeur en de datum en tijd van elke bezoekersactie.

Ons doel bij het verzamelen van niet persoonlijke gegevens is om beter te begrijpen hoe onze bezoekers de Website gebruiken.

We verzamelen mogelijk ook persoonlijke ggevens zoals Internet Protocol (IP)-adressen. We gebruiken dergelijke informatie niet om onze bezoekers te identificeren en geven dergelijke informatie niet openbaar, behalve in dezelfde omstandigheden zoals hierboven beschreven.

Bepaalde bezoekers van de Website kiezen ervoor om met ons in contact te treden op manieren die vereisen dat we persoonlijke gegevens verzamelen, zoals bijvoorbeeld voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. De hoeveelheid en soort informatie die we verzamelen, hangt af van de aard van de interactie.

We verzamelen dergelijke informatie alleen voor zover dat nodig of gepast is om het doel van de interactie van de bezoeker met ons te bereiken. We onthullen geen persoonlijke gegevens anders dan zoals hieronder beschreven. Bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijke gegevens te verstrekken, met het voorbehoud dat het hen kan beletten in de uitvoer van bepaalde websitegerelateerde activiteiten.

Het is ons uitgangspunt om je privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we mogelijk verzamelen tijdens het gebruik van de Website.

Bescherming van persoonlijke gegevens

We onthullen (mogelijke) persoonlijke gegevens alleen aan onze werknemers en aangesloten organisaties die (1) die informatie nodig hebben om namens ons te verwerken of (2) om diensten en/of producten aan te bieden via de Website.

Je persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze e-mailserviceprovider ActiveCampaign, via het bedrijf ActiveCampaign LLC., gevestigd in de VS en in overeenstemming met de AVG. Je kunt je rechten op toegang, rectificatie, beperking en persoonlijke gegevens uitoefenen door contact op te nemen via support@beterdebaas.nl.

Sommige van onze werknemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten je eigen land bevinden. Door de Website te gebruiken stem je in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen.

We zullen (mogelijke) persoonlijke gegevens niet aan iemand verhuren of verkopen. Behalve met onze werknemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, delen we (mogelijke) persoonlijke gegevens, alleen wanneer dit wettelijk is vereist, of wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van het Bedrijf, derden of het grote publiek te beschermen.

Hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken

Als je een geregistreerde gebruiker van de Website bent en je e-mailadres hebt opgegeven, kunnen we je af en toe een e-mail sturen om je te informeren over nieuwe producten of diensen of updates van de producten of diensten waartoe je toegang hebt, om je feedback te vragen of om je op de hoogte te houden van de stand van onze zaken en de markt.

We doen er alles aan om alleen informatie te leveren waarvan we achten dat ze relevant en nuttig voor je zijn. We verwachten dit soort e-mails tot een minimum te beperken.

We nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om ons te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van (mogelijke) persoonlijke gegevens en persoonlijk identificeerbare informatie.

Samengestelde statistieken

We kunnen statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van de Website. We zullen persoonlijke gegevens niet openbaar maken, anders dan zoals hierboven beschreven.

Cookies en andere tracking-technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die door je internetbrowser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. We kunnen cookies gebruiken om browsegegevens te verzamelen, bijvoorbeeld om je voorkeuren en profielinformatie bij te houden en om algemene statistische informatie over gebruik en volume te verzamelen. Onze cookies verzamelen geen persoonlijke, vertrouwelijke informatie en zijn geen spyware.

Je kunt je internetbrowser instellen om cookies te weigeren of om cookies van je harde schijf te verwijderen.

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker de Website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. Cookies zijn kleine bestanden die je internetbrowser op je harde schijf plaatst voor archiveringsdoeleinden. Door te laten zien hoe en wanneer bezoekers de Website gebruiken, helpen cookies ons advertenties te plaatsen, te identificeren hoeveel unieke gebruikers ons bezoeken en gebruikerstrends en -patronen te volgen. Ze voorkomen ook dat je je voorkeuren opnieuw hoeft in te voeren op bepaalde delen van de Website, waar je mogelijk eerder voorkeursinformatie hebt ingevoerd. Het Bedrijf maakt gebruik van cookies om het bedrijf te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de Website en de toegangsvoorkeuren van de Website. De bezoekers van de Website die geen cookies op hun computers willen plaatsen, moeten hun browsers instellen om cookies te weigeren voordat ze de Website gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de Website mogelijk niet goed werken zonder cookies.

Hier zijn enkele voorbeelden en informatie over het verwijderen van je cookies, afhankelijk van de browser die je gebruikt zoals bijvoorbeeld Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer en Safari.

Advertenties

Als er advertenties worden weergegeven op de Website, kunnen deze door adverteerders worden geleverd aan gebruikers die mogelijk cookies instellen. Met deze cookies kan de advertentieserver je computer herkennen telkens wanneer ze je een online advertentie sturen om informatie over jou of anderen die je computer gebruiken te verzamelen. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren, waarvan ze denken dat deze voor jou het meest van belang zijn. Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van cookies door het Bedrijf en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Als adverteerders op Facebook en via onze Facebook-pagina kunnen wij (niet Facebook) inhoud of informatie verzamelen van een Facebook-gebruiker en dergelijke informatie kan op dezelfde manier worden gebruikt die in deze privacyverklaring wordt gespecificeerd. Je gaat akkoord met onze verzameling van dergelijke informatie. We houden ons aan de beperkingen voor het gebruik van gegevens zoals vastgelegd door Facebook.

We dragen geen Facebook-advertentiegegevens over (inclusief anonieme, geaggregeerde of afgeleide gegevens) aan advertentienetwerken of andere advertenties of services die inkomsten genereren.

We gebruiken geen Facebook-advertentiegegevens, inclusief de targeting-criteria voor een Facebook-advertentie, om gebruikersprofielen samen te stellen, toe te voegen, te bewerken, te beïnvloeden of aan te vullen, inclusief profielen die zijn gekoppeld aan een mobiel apparaat-ID of een ander uniek ID dat een bepaalde gebruiker, browser, computer of apparaat identificeert.

Je toestemming

Door het gebruik van de Website stem je in met onze verzameling en gebruik van je persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Opt-out

Je kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of marketing-e-mails op elk moment te beëindigen door de instructie voor afmelding in onze e-mails te volgen, of door je communicatievoorkeuren bij te werken via onze e-mailserviceprovider, of je kunt contact met ons opnemen via support@beterdebaas.nl.

Testimonials

Als je ons een testimonial verstrekt, geef je ons toestemming voor het gebruik van je naam en de service die op de Website wordt weergegeven, of in ons andere marketingmateriaal, samen met de inhoud van de testimonial die je verstrekt.

Beëindiging

Wij kunnen je recht om de Website of een gedeelte daarvan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken annuleren of beëindigen. In geval van annulering of beëindiging ben je niet langer geautoriseerd om toegang te krijgen tot het deel of gedeelten van de Website die door een dergelijke annulering of beëindiging getroffen zijn.

De beperkingen die je worden opgelegd met betrekking tot materiaal dat is gedownload van de Website en de Disclaimer en beperkingen van aansprakelijkheden die in de Algemene voorwaarden worden uiteengezet, blijven bestaan.

Privacy van kinderen

De Website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. We zullen niet bewust persoonlijke informatie van hen verzamelen. Als we ontdekken dat een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we redelijke inspanningen doen om deze informatie te verwijderen.

Als je reden hebt om aan te nemen dat we mogelijk per ongeluk persoonlijke gegevens hebben ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar, dien je dit onmiddellijk door te geven via support@beterdebaas.nl.

Toegang tot informatie

Je hebt het recht op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om toegang te krijgen tot de informatie die wij over je hebben. Als je van dit recht gebruik wilt maken, stuur je ons dit verzoek via support@beterdebaas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Over de privacyverklaring

De volledige inhoud van deze privacyverklaring moet worden gelezen in samenhang met onze Algemene voorwaarden en Disclaimer.

Als je de inhoud van deze privacyverklaring niet begrijpt of als je vragen of opmerkingen hebt, nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen via support@beterdebaas.nl.

We zijn vastbesloten om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Tot slot

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Baas over je tijd

Zorg dat je als ondernemer nooit spijt hoeft te krijgen

De meesten komen er vroeg of laat achter dat ze 1000-en uren hebben weggegooid. Tijd die ze nooit meer terugkrijgen.

Beantwoord nu 16 meerkeuzevragen en verdien tot wel 16 uur per week terug. Dat zijn voldoende uren om je dromen tot leven te laten komen …